آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام )

مورخ سه شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ ساعت ۸ صبح در محل هتل بزرگ ارم واقع در بزرگراه شهید حقانی ، بعد از کتابخانه ملی ورودی همت غربی سالن فیروزه تشکیل می گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.