بدلیل بروز مشکل در خطوط تلفن شرکت

جهت دریافت پیش فاکتور و مکاتبات فروش با ایمیل yaghoubi@sahandrubber.com مکاتبه نمایید.

و همچنین جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره های زیر تماس بگیرید.
آقای مهندس یعقوبی ( رئیس فروش) : ۰۹۱۲۵۶۱۹۸۸۴
آقای مهندس مومنی : ۰۹۱۲۷۰۹۵۱۳۴
آقای مهندس قاسم تبار : ۰۹۱۲۲۰۳۰۱۵۵
آقای مهندس حیدرزاده : ۰۹۱۲۷۱۵۵۹۸۴

آقای نامور : ۰۹۱۹۷۴۵۶۹۲۰

واحد سهام

آقای ابراهیمی : ۳۷۷۷۴۸۷۷-۰۲۶