بدلیل بروز مشکل در خطوط تلفن شرکت

جهت دریافت پیش فاکتور و مکاتبات فروش با ایمیل yaghoubi@sahandrubber.com مکاتبه نمایید.

و همچنین جهت تماس با واحد فروش با شماره های زیر تماس بگیرید.
رئیس فروش آقای مهندس یعقوبی  : ۰۹۱۲۵۶۱۹۸۸۴

کارشناس فروش آقای مهندس مومنی : ۰۹۱۲۷۰۹۵۱۳۴

کارشناس فروش آقای مهندس قاسم تبار : ۰۹۱۲۲۰۳۰۱۵۵

 کارشناس فروش آقای مهندس حیدرزاده : ۰۹۱۲۷۱۵۵۹۸۴

کارشناس فروش جناب آقای نامور : ۰۹۱۹۷۴۵۶۹۲۰

واحد سهام

کارشناس سهام جناب آقای ابراهیمی : ۳۷۷۷۴۸۷۷-۰۲۶

۰۹۳۷۸۷۳۸۴۸۲