02187700440
dabirkhaneh@sahandrubber.com
Header_logo1

برنامه های راهبردی

در محیط پر چالش امروزی و در عرصه رقابت میان سازمان ها و شرکت ها ، یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای هر سازمانی متمرکز شدن بر برنامه ریزی راهبردی است ، تا از طریق کنترل مناسب منابع فیزیکی ، سازمانی ، ارزشی و انسانی بتوان مزیت رقابتی را نصیب سازمان نمود.

امروزه محیط بیرونی با شتابی روزافزون در حال تغییر است. فناوری های موجود هم پیشرفت و توسعه می یابد و هم پیچیده می شود و از سوی دیگر بازارها یک ماهیت بین المللی کسب می کنند. در شرکت صنایع لاستیکی سهند محیط رقابتی سازمان و محیط کلان بیرونی توسط مطالعات آینده نگاری با هدف شناخت پارامترهای محیطی و مطالعات تطبیقی جهت بهینه کاری و الگوبرداری بررسی می شوند و علاوه بر دنبال نمودن فناوری رقبا ، فناوری ماشین آلات مصرفی در کارخانجات لاستیکی نیز مورد بررسی قرار می گیرد. برای تحلیل محیط داخلی سازمان نیز فرایندهای داخلی سازمان در مقایسه با شرکت های موفق ارزیابی می شود.

اشتراک گذاری

نوشته های بیشتر>>

نصب اولین تابلوی عاملیت فروش سهند

در راستای توسعه برند صورت گرفت نصب اولین تابلوی عاملیت فروش سهند اولین تابلوی عاملیت فروش صنایع لاستیکی سهند با تیپ مشخص و یکپارچه در

تداوم روند تولید و تسریع انجام پروژه

سرپرست صنایع لاستیکی سهند در بازدید از کارخانه تاکید کرد تداوم روند تولید و تسریع انجام پروژه علی صیادزاده سرپرست صنایع لاستیکی سهند امروز صبح