خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام) مورخ ۲۶ خرداد ۹۷

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت با حضور ۷۸٫۳۴ درصد سهامداران راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶در محل هتل هما واقع در تهران خیابان ولیعصر(عج) خیابان شهید خدامی شماره ۵۱ (سالن صدف)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حمید دیانت پی  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  روح اله شریفیان  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  یاسر بذرگر  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  داود رحمانی  به‌عنوان منشی مجمع .

 

د- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع

داریا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشیار ممیز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید تعیین شد.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

جلسه رأس ساعت ۱۲با ذکر صلوات خاتمه یافت .

دانلود گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از برگزاری مجمع سال ۹۷

مجمع سهند

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

  

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام با حضور ۷۸/۴ درصد سهامداران ، رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید .
ابتدا هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :

آقای شکور شمس به سمت رئیس جلسه
آقای رضا توکلی بینزی به سمت ناظر جلسه
آقای محسن عدلی به سمت ناظر جلسه
آقای حسام معتضدیان قمی به سمت منشی جلسه
سپس تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید :
۱-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲-انتخاب موسسه حسابرسی داریاروش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۶
۳-انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۶
۴-تعیین حق حضور در جلسات هیأت مدیره برای اعضاء غیر موظف به مبلغ ۹،۲۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص
۵-تصویب مبلغ ۴۲،۰۰۰ میلیون ریال (با ازاء هر سهم ۱۲۰ ریال ) سود نقدی جهت پرداخت به سهامداران
۶-تصویب مبلغ ۱٫۲۶۰ میلیون ریال پاداش هیأت مدیره به صورت ناخالص
۷-تنفیذ ماده ۱۲۹ قانون تجارت
جلسه رأس ساعت ۱۲  با ذکر صلوات خاتمه یافت .

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

اعلامیه پذیره نویسی سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ و مجوز شماره ۰۳۷-۹۴۴/۲۲۲۳۹۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ سازمان بورس اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال ، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده حهت استفاده از حق تقدم خرید سهام ، تعداد ۶۲٫۱۵۹٫۷۸۷ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است . با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه ، تعداد ۷٫۸۴۰٫۲۱۳ سهم از ۱٫۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۵۰۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۶ اداره ثبت شرکت ها به شرح ذیل عرضه می گردد.

Abrar3
Orientation: 1
« ۱ از ۳ »

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام ) مورخ ۴ خرداد ۹۵

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام با حضور بیش از ۸۰ درصد سهامداران ، رأس ساعت ۸/۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ در محل هتل بزرگ ارم برگزار گردید .
ابتدا هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند :
آقای مجید رمضان زاده رئیس جلسه
آقای محسن عدلی ناظر اول
آقای داود حمزء ناظر دوم
آقای حسام معتضدیان قمی منشی جلسه
سپس تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :
۱-تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۴
۲-انتخاب موسسه حسابرسی دار یا روش به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل سال ۱۳۹۵
۳-انتخاب روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال ۱۳۹۵
۴-تعیین حق حضور در جلسات هیأت مدیره برای اعضاء غیر موظف به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵-تصویب مبلغ ۷/۰۰۰ میلیون (با ازاء هر سهم ۵۰۰ ریال ) جهت پرداخت به سهامداران
۶-تصویب مبلغ ۱٫۵۰۰ میلیون ریال پاداش هیأت مدیره
۷-تنفیذ ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۸-انتخاب اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل :
الف) شرکت کربن ایران (سهامی عام)
ب) شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)
ج) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
د) شرکت سرمایه گذاری هامون کیش(سهامی خاص)
ه) شرکت گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)

جلسه رأس ساعت ۱۰/۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت .

thumbnail
« ۱ از ۶ »

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام )

مورخ سه شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ ساعت ۸ صبح در محل هتل بزرگ ارم واقع در بزرگراه شهید حقانی ، بعد از کتابخانه ملی ورودی همت غربی سالن فیروزه تشکیل می گردد .

اطلاعیه امور سهام

“اطلاعیه”

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران می رساند چنانچه از تاریخ درج آگهی پذیره نویسی ( ۹۴/۱۲/۰۵) تا پایان اسفند ماه موفق به دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام خود نگردیده اند ، فرم پیوست را تکمیل نموده و به شماره فکس : ۴۴۹۷۴۸۱۳ و یا آدرس ایمیلsaham@sahandrubber .com ارسال نموده و یا با در دست داشتن کارت ملی به آدرس :تهران ، خیابان سعدی جنوبی ، پایین تر از چهارراه استقلال ( مخبرالدوله ) جنب بانک ملی سعدی ، ساختمان تقی نیا ، طبقه همکف ، تالار امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، جناب آقای یوردخانی ، مراجعه فرمایند.

با تشکر

امور سهام

آگهی پذیره نویسی افرایش سرمایه شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام )

خلاصه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع لاستیکی سهند ( سهامی عام ) مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع لاستیکی سهند با حضور ۸۰٫۸۳% از سهامداران در سالن فیروزه هتل ارم ، ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۳ بهمن ۹۴ برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع لاستیکی سهند پس از انتخاب آقای مجید رمضان زاده بعنوان رئیس جلسه و آقایان توکلی و محمودیان بعنوان ناظرین و آقای معتضدیان قمی بعنوان دبیر جلسه ، طی تشریفات قانونی ، مجمع تشکیل و نتایج با شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت .
مصوبات مجمع عمومی فوق العاده :
مجمع پس از استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس وبازرس قانونی پیرامون دستور جلسه ، با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین ، افزایش سرمایه شرکت را در دو مرحله به منظور اصلاح ساختار مالی و جذب منابع پروژه توسعه به شرح ذیل تصویب نمودند :
۱- مبلغ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم عادی با نام هزار ریالی از محل سود انباشته
۲- مبلغ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم با نام هزار ریالی از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران .
۳- در مرحله دوم، مجمع به هیئت مدیره اختیار تام تفویض نمود که پس از عملی شدن و ثبت افزایش سرمایه بند ۱ این صورتجلسه حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به افزایش سرمایه مرحله دوم از مبلغ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال را پس از اخذ مجوزهای لازم و طی مراحل قانونی با رعایت حق تقدم سهامداران از محل مطالبات حاصل شده و آورده نقدی سهامداران عملی نماید.

فرم تکمیل اطلاعات سهامداران شرکت صنایع لاستیکی سهند

پیرو مذاکره مدیرعامل محترم شرکت صنایع لاستیکی سهند با ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران بورسی فرم تکمیل اطلاعات سهامداران ارائه می گردد .