02187700440
dabirkhaneh@sahandrubber.com
Header_logo1

بازدید اعضاء هیئت مدیره مجموعه شرکت تاپیکو از سهند

دکتر پندار توفیقی عضو هیئت مدیره موظف؛ مهندس حامد مسینه اصل عضو هیئت مدیره غیر موظفPiicومهندس فرشید الاسوند مدیر مهندسی وبازرسی شرکت تاپیکو‌با همراهی مدیر عامل؛مدیر کارخانه واعضاهیئت مدیره از بخش های مختلف شرکت سهند بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهند؛ دکتر توفیقی ضمن تشکر از زحمات کلیه عوامل اجرایی وفنی فعال در شرکت سهند گفت :امیدوارم پروژه های در حال ساخت توسعه سوله ها به سرعت تکمیل و آماده بهره برداری شوندتا دغدغه های موجود رفع گردد.

وی برنامه ریزی دقیق تر و بررسی های بیشتر در تکمیل پروژه ها را ضروری دانست و افزود:شرکت سهند دارای توانمندی های زیادی است ومی  تواند توسعه و گسترش بیشتری یابد. 

در ادامه نمایندگان شرکت های فریمکو‌ و نگهداشت کاران به ارائه گزارش از عملکرد خود در این پروژه ها پرداختند.

اشتراک گذاری

نوشته های بیشتر>>

برنامه‌ریزی برای افزایش سود تاپیکو

برنامه‌ریزی برای افزایش سود تاپیکو جلسه بررسی عملکرد و بودجه ۶ ماهه هلدینگ سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با حضور دکتر عارف نوروزی