02187700440
dabirkhaneh@sahandrubber.com
Header_logo1

انتصاب جناب آقای مهدی امیر آبادی زاده به عنوان معاونت بازرگانی

در مورخ ۹ شهریور ۱۳۹۴ جناب آقای مهدی امیرآبادی زاده توسط سرپرست شرکت صنایع لاستیکی سهند جناب آقای معتضدیان قمی به عنوان معاونت بازرگانی این شرکت منصوب گردیدند .

اشتراک گذاری

نوشته های بیشتر>>

نصب اولین تابلوی عاملیت فروش سهند

در راستای توسعه برند صورت گرفت نصب اولین تابلوی عاملیت فروش سهند اولین تابلوی عاملیت فروش صنایع لاستیکی سهند با تیپ مشخص و یکپارچه در

تداوم روند تولید و تسریع انجام پروژه

سرپرست صنایع لاستیکی سهند در بازدید از کارخانه تاکید کرد تداوم روند تولید و تسریع انجام پروژه علی صیادزاده سرپرست صنایع لاستیکی سهند امروز صبح