02187700440
dabirkhaneh@sahandrubber.com
Header_logo1

انتصاب جناب آقای مهدی امیر آبادی زاده به عنوان معاونت بازرگانی

در مورخ ۹ شهریور ۱۳۹۴ جناب آقای مهدی امیرآبادی زاده توسط سرپرست شرکت صنایع لاستیکی سهند جناب آقای معتضدیان قمی به عنوان معاونت بازرگانی این شرکت منصوب گردیدند .

اشتراک گذاری

نوشته های بیشتر>>

مدیرعامل صنایع لاستیکی سهند:

تولید پیشران اصلی رشد و مهم‌ترین ماموریت شرکت است/ تکریم کارکنان صدیق سهند را بر خود فرض می‌دانیم مسعود امیدی مدیرعامل صنایع لاستیکی سهند در