آگهی مناقصه عمومی سوله

آخرین مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه از سایت صنایع لاستیکی سهند روز دوشنبه مورخ 1398/03/20 می باشد.

و آخرین مهلت جهت ارائه پیشنهاد قیمت بصورت حضوری در دفتر مرکزی شرکت صنایع لاستیکی سهند واقع در تهران ، فلکه دوم صادقیه ، بلوار فردوسی شرق ، خیابان ولیعصر ، نبش کوچه ظرافتی پ 20 واحد 17 روز چهارشنبه مورخ 1398/03/22 می باشد.