تسمه ایرانی

قله ای که اکنون بر آن ایستاده ایم را به سختی در گذر زمان با بکار بردن همت ، سخت کوشی فراوان، خلاقیت و همدلی تمامی همکاران و پرسنل زحمت کش و خدوم شاغل ، بازنشسته و آنها که در میان ما خاطره ای شدند ، مدیونیم .
ما نایستادیم ، صبر نمی کنیم ، همواره در تلاش ، ایجاد نوآوری و اندیشه ایجاد تحول و دستیابی به قله های افتخار ، برای خدمت به صنعت کشور با استفاده از مهندسین و کارگران ایرانی ، سعی می کنیم قدمی هر چند کوچک در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه بازار صنعت کشور بر داریم.
در این راه پرتلاطم و سخت ، دست مشتریان خود را که با انتخاب کالای صنعت ایرانی یاری می کنند به گرمی می فشاریم.