شرایط اخذ نمایندگی در صنایع لاستیکی سهند

الف) شرایط اولیه متقاضی:

– تابعیت جمهوری اسلامی ایران (برای متقاضیان حقوقی، ثبت رسمی در ایران)

– دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم(برای آقایان)

– توانایی مالی جهت سرمایه گذاری مناسب

نداشتن سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر

ب ) شرایط ملک

ج) مدارک مورد نیاز جهت اعلام تقاضا:

– تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام

– کپی برابر اصل سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی محضری ۱۰ ساله

– کپی برابر اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت (متقاضیان حقوقی)

– کپی برابر اصل صفحات اول و توضیحات شناسنامه

– کپی برابر اصل کارت ملی و کارت پایان خدمت

– کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی

– ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر

– ارائه پرینت گردش مالی حساب یکسال گذشته متقاضی که به تایید بانک مربوطه باشد

– ارائه نقشه کامل ملک بر روی CD و پلان

– دو قطعه عکس ۴×۳ متقاضی