آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع لاستیکی سهند(سهامی عام)
به شماره ثبت ۷۰۱۹ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۹۰۹

2 پاسخ

پاسخ دادن به حمید حبیبی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.